ผอ.สพม.พงภกรน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร

+++++วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร และการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครูจังหวัดระนองให้การต้อนรับ   Cr.ภาพ…เครือข่ายระนอง