สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายธวัชชัย คำวงศ์ รองผอ.สพป.ศณีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายจิมจง ทองคำวัน รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อารเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4