สพป.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สิบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)