ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สพฐ.

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน อ.คง จ.นครราชสีมา (ในการนี้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)