สพป.ชัยนาท จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง(C4T Plus)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายประทาน หาดยาว ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง(C4T Plus) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการต่อยอดเพิ่มพูนศักยภาพ แก่ครูผู้สอนให้มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการจัดการเรียนการสอนในการคิดแก้ปัญหาขั้นสูงอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท