สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยมีวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ 1.) พ.ต.อ.ดร. โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ ผู้กำกับ สภ.ห้วยเม็ก 2.) พ.ต.ท. วชิระวิทย์ วงศ์สิทธิ์ สารวัตรอำนวยการ สภ.ห้วยเม็ก 3.) ร.ต.อ. ชนะพล หาญอาษา รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ห้วยเม็ก 4.) ร.ต.ต. ธงชัย เจริญจิตร ข้าราชการบำนาญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1