ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง ดร.สิงห์เพชร สุทธิ และนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้าพบ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก