ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการอบรบขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรบขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคายกลุ่มที่ 1  ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐและเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูผู้รับผิดชอบในกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด