ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) โดยมี ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด