ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากการจัดกิจกรรมประกวดคลิป Video การสอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากการจัดกิจกรรมประกวดคลิป Video การสอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการคิดขั้นสูง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒