สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการประชุม รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ระยอง เขต ๒ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงหลักการปฏิบัติงาน ได้แก่ บริการด้วยใจยึดในระเบียบ เปรียบเทียบเป้าหมาย ทุกฝ่ายพึงพอใจ ส่วนแนวคิดในการทำงานคือ กายภาพสู่คุณภาพ และปรึกษาหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒