สพป.มหาสารคาม เขต 1 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดุง) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม