สพป.ชม.2 Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

สพป.ชม.2 Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำนักเรียนในอำเภอแม่ริมที่มีอายุ 12 – 18 ปี จำนวน 448 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เพื่อเตรียมความพร้อม “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการฉีดโดยโรงพยาบาลนครพิงค์

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะเดินทางไปให้กำลังใจแก่คณะครู,นักเรียนและผู้ปกครอง ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการนำนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอำเภอ อื่นๆในสังกัด ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว จะฉีดวัคซีนให้นักเรียน ณ จุดที่โรงพยายบาลประจำอำเภอกำหนด ส่วนในวันนี้ เป็นนักเรียนในอำเภอแม่ริม ที่มีอายุ 12 – 18 ปี จำนวน 448 คน จาก 18 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันคะยอม, โรงเรียนบ้านพระนอน, โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงฯ 7, โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน, โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนบ้านกองแหะ, โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง, โรงเรียนบ้านปางไฮ,โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2, โรงเรียนบ้านแม่สา, โรงเรียนวัดทรายมูล, โรงเรียนบ้านริมใต้, โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5, โรงเรียนบ้านสะลวงนอก, โรงเรียนบ้านกาดฮาว, โรงเรียนบ้านป่าติ้ว, โรงเรียนบ้านหนองปลามัน และโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกจัดรถรับส่ง และในบางส่วนผู้ปกครองนำนักเรียนมาฉีดด้วยตัวเอง

คณะครู, นักเรียน และผู้ปกครอง ต่างมีความดีใจและมั่นใจในการรับวัคซีนครั้งนี้ว่ามีความปลอดภัย สามารถป้องกันไวรัสโควิด 19 และอยากให้เปิดเรียนโดยเร็ววัน พร้อมทั้งขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนในวันนี้