ประชุมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมสำหรับโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2  นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ  รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางอัสน๊ะ คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายชัยชนะ  สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นายวรวุฒิ สุวรรณนะ พนักงานราชการ และโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2 จำนวน 6 โรง ร่วมประชุมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมสำหรับโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา