สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีรับตราพระราชทาน ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานฯ จำนวน 71 โรงเรียน จัดออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 35 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 36 โรงเรียน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2