รมช.ศึกษาธิการ มอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรวิทยากรแกนนำและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งมอบธง โล่รางวัล ประกวดระเบียบแถว ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบวุฒิบัตรวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด และมอบมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 ส่วนราชการต่าง ๆ คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้การต้อนรับ//// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว