ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีนไซเบอร์

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID – 19 โดยมีนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ในเขตตำบลวังทอง 6 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ร.ร.คุรุประชาชนูทิศ ร.ร.วัดบางสะพาน ร.ร.บ้านเขาสมอแคลง ร.ร.บึงราชนก และ ร.ร.บ้านวังพรม เข้ารับการฉีดวัคซีน “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก