ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะผู้ให้การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร 3 รุ่น หลักสูตร 4 วัน

ณ ห้องประชุมโปงลาง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะผู้ให้การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร 3 รุ่น หลักสูตร 4 วัน ซึ่งรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานขององค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชน เพื่อบ่มเพาะเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)