ผอ. สพม.ศกยส เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร