สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  15  ตุลาคม  2564 เวลา 10.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และนางสาวนภาพร  โนรีนุ  ร่วมเป็นพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่   (MOU)  ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับ นายจินดา  วงศ์อำมาตย์   และนายวิทยา  วังคะฮาต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2