สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 14 กันยายน 2564

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านบุ่งเบา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนางจิณจุฑา ยุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบารายงานสถานการณ์ โดยในช่วงบ่ายนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนในเบื้องต้น จำนวน 5,000.00 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน