“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) ตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อนำส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จำนวน 58 โรงเรียน