พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สพป.อุดรธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 แก่ โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน จำนวน 90 โรงเรียน  โดยมี นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด