สพป.ระยอง เขต 1 เปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔    นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา   แห่งน้ำใจและความหวัง”  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1  และร่วมพิธีเปิดโครงการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนองนา   แห่งน้ำใจและความหวัง”  ผ่านระบบ Video Conference   จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมนี้ได้ออกไปร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดตาขัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ของ สพป.ระยอง เขต 1