พิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม 80 พรรษา โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประธานในพิธี รับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธ์ุ ได้รับเงินพระราบทานจำนวน 20 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,859,960 บาท มีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี ณ หอประชุม 80 พรรษา โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์