สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเทอม

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนายอนิรุธ โกศินานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ที่มีอายุระหว่าง 12 -17 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ต้องยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช ในการให้บริการ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก