เปิดศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolation)

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนดังกล่าวนี้ รับผู้ป่วยโควิดระดับสีเขียว มีเตียงทั้งหมดจำนวน 70 เตียง