สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการ กลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต