สพป.ขอนแก่น เขต ๕ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)และมอบน้ำดื่ม

วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  ๕  นำบุคลากร  สพป.ขอนแก่น  เขต  ๕ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน  Pfizer  ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID – 19) เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยจากเชื้อไวรัส  สร้างความอุ่นใจกับผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการดำเนินการให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนในรูปแบบ  Onsite  ได้อีกครั้ง  ณ  จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลชุมแพ  ในโอกาสนี้ได้มอบน้ำดื่มสำหรับบริการบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน  จำนวน  ๓๐  แพ็ค  โดยมีแพทย์หญิงจารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์  ผอ.รพ.ชุมแพ เป็นผู้รับมอบ