สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti- Corruption Education)

      วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti- Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมหลัก การพัฒนา นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยอบรม ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)