ผอ.สพป.สร.1 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบทางไกล

          วันที่  19  ตุลาคม  2564  เวลา  09.30 น. นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายซักซ้อมความเข้าใจ  จาก สพฐ. เกี่ยวกับแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ การรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากร สพฐ.