สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายธวัชชัย คำวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมแนวทางเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4