ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ    

     วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท ให้ข้อคิด/นโยบาย  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ  ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำของสำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อตรวจใบงานและสรุป ส่งให้ผู้อำนวยการฝึก  ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ระดับจังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม  2564  จำนวน 11 โรงเรียน