สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 19  ตุลาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ    ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน