Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2

Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2  

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ,นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ตำแหน่ง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศผ่านระบบประชุมทางไกลจาก(Conference) สพฐ. โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564