สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)