การต้อนรับและแสดงความยินดี กับผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และรองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

<<<วันอังคารที่ 119  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำโดยนายเรืองยศ ปันศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ……  ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   นายศักดิ์สิทธิ์  สุภสร และนายวิชาญ เหล่าอันจันทร์  เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน +++นางสาวอรอนงค์ ชัยชนะ รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน