ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ของครูผู้สอนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ของครูผู้สอนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม