สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายธวัชชัย คำวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” และร่วมประชุมรับฟังนโยบายในการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4