สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมรายการพุธเข้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2564


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2564 ผ่านทางระบบ VDO Conference และมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์และบุคลากรรับชมทาง YouTube Channel เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นเวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมเพื่อแจ้งและหารือข้อราชการ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2