ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1