สพป.มหาสารคาม เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ของครูผู้สอนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ของครูผู้สอนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม