รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการที่สำคัญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย หลังจากนั้น นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อแจ้งและรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โพสต์ · 9 รายการ · แชร์กับ สาธารณะ

สาธารณะ

มุมมองแบบกริดมุมมองแบบฟีดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์