สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม สกสค.

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิ ผลประโยชน์ของสมาชิก สกสค.ในจังหวัดบุรีรัมย์  

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิ ผลประโยชน์ของสมาชิกสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , ผอ. สพม.บุรีรัมย์ , ประธานกรรมการอาชีวอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ , ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ , ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสงัด ชะนะชัย ผอ. สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์