สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงหลักการปฏิบัติงาน ได้แก่ บริการด้วยใจ ยึดในระเบียบ เปรียบเทียบเป้าหมาย ทุกฝ่ายพึงพอใจ ส่วนแนวคิดในการทำงาน คือ กายภาพสู่คุณภาพ และแจ้งภารกิจงานที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒