ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้กำลังใจนักเรียนอำเภอเนินมะปราง ฉีดวัคซีนเข็มแรก

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID – 19 ทั้งนี้นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (ป.6 – ม.3) ในเขตอำเภอเนินมะปราง มีจำนวน 1,706 คน ประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 1,034 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60 โดยกำหนดฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เข็มที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก