ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 2 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลนครจำปาศรี อ.นาดูน จ.มหาสารคาม