สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ชี้แจงแนวทางการเปิดเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่าน Application Zoom วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2