สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อนำแผนเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 รายงาน สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในการเตรียม การเปิดภาคเรียนและนำเสนอข้อมูลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวต่อไป ณ ห้องประชุม จันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3