สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ การอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564 หรือ ว PA) โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาป่าบอน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน